slideshow 1

Trakénský kůň.

     Když v roce 1732 pruský král Fridrich Vilém I. založil Správu pruských královských hřebčínů, možná ještě netušil, že učinil jeden z nejvýznamnějších kroků v chovu koní na světě. Východní Prusko (oblast dnešního Kaliningradu) se stalo centrem pro chov ušlechtilých armádních koní, v jejichž původu se nacházeli především zástupci arabů a achal teke, později kolem roku 1900 pak většinu plemeníků tvořili angličtí plnokrevníci. V širokém okolí kolem Královského hřebčína se pak choval obecně kůň východopruský, jehož základem byl malý horský kůň jménem schweik. Královští plemeníci však byli na východopruské klisny používáni a měli tak velký vliv na konzolidaci celého východopruského chovu. Dodnes však registrujeme tzv. původní staré královské rodiny, které jsou velmi ceněné. Trakéni tvořili na začátku 20. století téměř 90 % hipických pluků armád celé Evropy, což se dá zároveň považovat za jedno z nejtvrdších selekčních kriterií v dějinách chovu koní. Velmi brzy se začali pro své vlastnosti trakéni využívat i jako sportovní a dostihoví koně a dosáhli vynikajících úspěchů v největších překážkových dostizích (Velká Pardubická stch.) a na olympijských hrách ve všech disciplinách. II. světová válka zasadila chovu trakénů osudovou ránu zničením královského trakenského hřebčína, německá armáda v únoru 1945 odvlekla na 1000 čistých trakénů do Německa, kruté podmínky transportu přežila jen třetina...

 

Quintet ( Quoniam III - 637 Orbita po Almanach ) plemeník, nejlepší český kůň na GP CSIO Poděbrady 2002
Quintet ( Quoniam III - 637 Orbita po Almanach ) plemeník, nejlepší český kůň na GP CSIO Poděbrady 2002

 

     V Rusku se trakéni koncentrovali do řady chovných závodů, z nichž největší význam má dodnes Konzavod S. M. Kirova, odkud pocházejí nejen současní a bývalí olympionici ve skoku a drezuře, ale byli odtud dovezeny i klisny a hřebci, kteří mimořádnou měrou ovlivnili chov sportovního koně v poválečném Československu. Zároveň se po II. světové válce shromáždilo v našem státě velké množství kořistních koní, nejlepší z nich v hřebčíně Hostouň na Šumavě. I zde byla řada čistokrevných trakénů, pokračovatelem hostouňského chovu pak byl hřebčín Albertovec, kde se na 30 nosných trakénských rodin s velkým úspěchem drželo až do r. 2005, poté bohužel došlo k likvidaci a rozprodání celého chovu. Trakéni musí jako jedni z mála prokazovat čistokrevný původ až do 4. generace předků. Je to velký handicap pro prezentaci tohoto plemene, neboť většina koní trakénského původu pak dělá reklamu jiným plemenným knihám... vzpomeňme jen takové velikány světového chovu a sportu jako jsou Argentinus (linie trak. Abglanz), Stakkato (linie trak. Semper Idem), Grannus (z matky po trak Ozean,) Hochadel (trak Hohenstein), Milton (vnuk trak Marco Polo) a samozřejmě famozní Totilas (trak Gribaldi)....

 

Topas 14  ( Topas - 650 Dostupnaja po Pamir ) - vítěz testu hřebců ČR a šampion plemeník
Topas 14  ( Topas - 650 Dostupnaja po Pamir ) - vítěz testu hřebců ČR a šampion plemeník

 

     U nás pak nesmíme zapomenout na vynikající úspěchy linií Quoniam a Topas. Krátce zde rovněž působil vynikající trojnásobný účastník finále světového poháru ve skákání Aktiv. V současnosti máme pouze 2 živé trakénské plemeníky a těmi jsou Sargoni (Santiago) a Plesant (Sapros), oba velmi kvalitní.

     Klisen trakénského plemene je na území ČR cca 130 kusů, ročně se rodí kolem deseti čistokrevných hříbat.

     Rok 2012 se stal historickým mezníkem v chovu trakénů v Čechách, kdy po dvacetiletém úsilí bylo Svazu chovatelů českého trakéna uděleno oprávnění k vedení plemenné knihy TRAK na území ČR. Rádi bychom proto oslovili touto cestou všechny, kdo budou mít zájem o zápis klisen do trakénské PK nebo budou chtít s naším svazem spolupracovat.

Kontakt pro veškeré informace je na tel.
     777 269 849, MVDr. Vít Holý a
     603 525 377 Lucie Zavadilová – sekretariát.

Email : vit.holy@email.cz .

     Momentálně probíhá zápis trakénských klisen a hřebců do PK, od příštího roku se budou v ČR rodit již první čistokrevní trakéni. Se světovým Trakehner verband probíhají zároveň jednání o možnosti pálení dvojitého losího parohu, klasického trakénského výžehu, na levém stehně. Aktivně již probíhá spolupráce se Svazem chovatelů CS, již letos proběhnou výběry mladých hřebců a zkoušky hřebců společně. Rovněž zkoušky klisen budou organizovány dohromady. Těšíme se na spolupráci se všemi zájemci a jsme rádi, že naše práce, která je již dlouhá léta vysoce ceněna ve světě, došla svého uznání i doma. V neposlední řadě chceme poděkovat i všem pracovníkům Ministerstva zemědělství ČR, kteří se na vydání PK TRAK v letošním roce podíleli.

A trakénským koním přejeme hodně úspěchů v chovu i sportu.

 

The Trakehner

     The trakehner race is highly exclusive. It has been a closed population from the start. The origin lies with a small native horse called Schwaike.Trakehner horses were spread around the local residents of East Prussia, so many civil and military horses became available for breeding. Back to the past, in 1732 King Friedrich Wilhelm I laid the foundation for the present breed, building big state studs in East Prussia. Horses were elegant, temperament, with athletic ability... The main stud was situated in Trakehnen, but also in Georgenburg, Rastenburg, Braunsberg and Marienwerder. In 1787 count Lindenau performed a drastic selection. Only the best Trakehner individuals were given the opportunity to multiply their genes. Using English and Arabian thoroughbred, " new " blood was added to the Trakehner race. And so Perfectionist xx produced famous Tempelh"uter and Jagdheld and origin of legendary linie Dingo - Dampfross is thoroughbred stallion Bachus. From this linie was the most important sire in Czech republic - Quoniam II and his excellent son Quoniam III , which won 14 championships as breeding stallion ( showjumping ).

 

Abendtanz - nejlepší 4letý trakénský skokan GER  2011
Abendtanz - nejlepší 4letý trakénský skokan GER  2011

 

     It's strange to imagine that before Second World War the Trakehner population contained no less than 25.000 mares and 1.200 stallions. At the time in the province of East Prussia breeding met high quality standarts. At the Olympic Games of Berlin 1936 Trakehner horses had extraordinary performances and won 6 goldmedals ! But also steeplechase was a very successful discipline for trakehner breed. Since 1923 to1936 trakehners Landgraf, Herero, Vogler, Ben hur, Remus and Herold 9 times won Big Pardubice steeplechase...

     Forever we must also remember olympic horses such as Pepel , Abdullah, Absinth, Almox Prints, Biotop ,... A lot of trakehners had also big influence to other breeds - Abglanz to Argentinus, Semper Idem to Stakkato, ... Ozean was father of mother Grannus...

 

Totilas - drezurní hřebec století , 3násobný mistr světa v drezuře , 3násobný držitel rekordu v hodnocení , syn Gribaldiho ( po Kostolany )
Totilas - drezurní hřebec století , 3násobný mistr světa v drezuře , 3násobný držitel rekordu v hodnocení , syn Gribaldiho ( po Kostolany )

 

     In this moment is absolutely on the top Gribaldi ( Kostolany ) , father of amazing stallion Totilas. Czech republic has a long history with trakehner breeding. Especially Stud farm Hostoun and later Albertovec produced a lot of very good horses, using old trakehner families through russian mares and stallions as Quoniam II, Quoniam III, Topas, Karneol, Faharadscha , Sargoni. The most successful family Orbita - Pika - Fatme is still living...

     After the revolution 1989 Czech breeders could more cooperate with west breeders and they made more good contacts with german Trakehner Verband. Czech Trakehner association was established at 1995 and the official studbook was registered 2012...

     We would like to invite all friends of trakehners to our breeding family

MVDr. Vít Holý