slideshow 1

Jste zde

Aktuality z chovu trakénů v Čechách …

 24. 5. 2012  Ministerstvo zemědělství ČR rozhodlo o uznání chovatelského sdružení pro plemeno koní trakénský kůň - Svaz chovatelů českého trakéna se sídlem v Bolaticích - Borové (Hlavní 115,  747 23).

Svaz byl založen již v roce 1995 a od té doby intenzivně vyvíjel aktivitu v oblasti chovu čistokrevných trakénů a jejich kříženců. Speciálně linie Quoniam a Topas má velký vliv na chov ostatních teplokrevných plemen v ČR, stejně jako byla v těchto směrech využita i řada trakénských rodin, zejména pak  Orbita (Pika - Fatmé), Vysluga, Athene ...  Genetické zhodnocení vlivu trakénů se provádí v celosvětovém měřítku, málo početné stavy v jednotlivých zemích by zkreslovaly objektivní skutečnost a je třeba zohlednit i výsledky z křížení s jinými plemeny. Zářným příkladem je použití hřebců jako Gribaldi, Hofrat, Hohenstein ...

V současnosti je zapsáno v české PK TRAK 75 klisen a 2 živí plemenní hřebci – 1852 Ekvus a 1099 Plesant. V inseminačních dávkách je k dispozici dalších 10 kvalitních hřebců (Aktiv, Quoniam III, Topas, Eol, K 2, Cherson, Obvod, Topas - 23, Topas - 14, Ab endtanz...). Na Slovensku působí zejména výborný Eolův syn a vítěz GP Pompey.

V letošním roce se již narodili první čistokrevní zástupci PK TRAK-  po Plesantovi a po Abendtanzovi.

Žebříčky genetických hodnot jsou přejímány ze světových statistik a jsou doplňovány a upravovány vlastním hodnocením.

Mezinárodní spolupráce probíhá zejména na úrovni světového Trakehner verband, velký význam pro nás mají ruské a polské plemenné knihy. Základ českého chovu trakénů tvoří zejména originální ruské rodiny, největší význam mají rodiny Orbita - Pika - Fatmé (7 plemeníků), Vysluga a Athene.

 

Prezident polského svazu Andrzej Grad a MVDr. Antoni Pacynski, jeden z hlavních zakladatelů chovu trakéna v Polsku
Oslava 20 let polského trak. svazu, zleva  MVDr. Vít Holý, prezident polského svazu Andrzej Grad a MVDr. Antoni Pacynski, jeden z hlavních zakladatelů chovu trakéna  v Polsku.

 

Na osobní pozvání prezidenta polského trakénského svazu se zúčastnili předseda českého svazu  MVDr. Vít Holý a MVDr. Helena Holá oslav 20. výročí existence polského svazu ve dnech 25. a 26. 5. 2013. Oslavy se konaly v hřebčíně Moniky Wojsiat v oblast Mazurských jezer nedaleko Olsztyna , spadající do oblasti původních traken. Navštívili i malebný hřebčín vedoucího chovu a bývalého předsedy polského trak. svazu Tomka Siedlanowskiego  -  Ksiezno.  MVDr V. Holý byl prezidentem Andrzejem Gradem oceněn čestným uznáním za rozvoj chovu trakénského koně a pozván do výběrové mezinárodní komise pro selekci hřebců, klisen a hříbat. Tuto funkci s poděkováním přijal a zúčastní se finále polských výběrů a testů již v letošním roce.

 

Bývalý předseda polského trak. svazu p. Tomka Siedlanowskiego, v popředí klisnička po K 2
Hřebčín Tomka Siedlanowskiego - v popředí klisnička po K 2 .

 

Průběžně probíhá spolupráce s německými hřebčíny a Trakehner verband, prozatím jsme uváděni jako spolupracující organizace, stejně jako např. Rakousko, Belgie, Holandsko, Finsko,  Austrálie a Pobaltské republiky. Polsko je již řádným členem Trakehner Verband a může nám tak poskytovat cenné informace o uvažovaném členství. 

Nejbližším cílem Svazu chovatelů českého trakéna je přesná evidence všech trakénů v ČR a zhodnocení celkového vlivu trakénů na chov sportovních koní v ČR.

28. září  2013 (sobota) proběhne v jižních Čechách na zámku v Chotovinách (maj. Sergey Mayzus)  1. Den Českého trakéna s mezinárodní účastí a přehlídkou nejzajímavějších zástupců plemene trakénského koně.

Probíhá úzká spolupráce mezi Svazem chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR a SCHČTr.
Český traken má své internetové stránky  www.ceskytraken.cz  , kontakt na předsedu svazu je 777 269 849,  vit.holy@email.cz

Rubrika: