slideshow 1

Jste zde

Výběr trakénských hřebců do plemenitby

Výběr trakénských hřebců do plemenitby bude uspořádán ve spolupráci se Svazem chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR dne 22. listopadu 2013 v JS Nesměň, o. s. Bude otevřen pro čistokrevné trakénské hřebce dvouleté a tříleté, zároveň bude možno předvést staršího hřebce k licentaci do PK TRAK. Informace a příjem přihlášek trakénských hřebců u MVDr. Víta Holého, tel.: 777 269 849,
e-mail: vit.holy@email.cz
Propozice na výběr hřebců do plemenitby PK CS najdete na www.studbookcs.cz.

 

Rubrika: