slideshow 1

Jste zde

Trakénské linie v českém chovu

Linie Dingo - Dampfross - Pythagoras - Quoniam

     Po II. světové válce zůstalo na území tehdejšího Československa mnoho kořistních východopruských koní. Stejně jako v jiných částech Evropy se kvalitní trakénští hřebci používali nejen k čistokrevnému chovu ale také k zušlechťování ostatních teplokrevných plemen. V Německu to byli např. hřebci jako Abglanz , Semper Idem , Ozean ,.... Velký význam měl pak dovoz hřebců a klisen ze světoznámého ruského hřebčína S.M. Kirowa, později byli importováni hřebci němečtí.

     Nejvýznamnější byla pro nás linie Dingo proslavená plemeníkem v královských trakénách DAMPFROSSem . narodil se v r. 1916 a v Královském hřebčíně ( založen 1732 pruským králem Fridrichem Vilemem I. v oblasti dnešního Kaliningradu) působil 1923 - 33.  Jeho syn HYPERION je dědem ABGLANZe ( předek slavného Argentinuse a u nás známého Amona - ) , 2. část větve přes DONAUWINDA dala olympiského medailistu ABDULLAHa.

     Ještě většího významu dosáhl další Dampfrossův syn - PYTHAGORAS , nar. 1927 , v královském hřebčíně Trakeny působil v letech 1933 -44. V roce 37 se narodil jeho syn Quido, po válce působil v Kirowském hř. a tam se narodil v r. 54 hřebec Govor, dovezený do Albertovce a přejmenován na QUONIAMa. Jeho nejdůležitějším synem byl QUONIAM II z matky Portius - Gotika. Ten ovlivnil celý československý chov, dal do chovu 29 synů. Krásný vraník přenášel vlohy pro skákání i drezuru a měl vynikající charakter. Jeho bába Selekta xx byla navíc matkou vítěze Velké Pardubické sch - Furiosa XIV.  Ze spojení s ruskou klisnou Venezuela ( Singapur xx ) se v r. 83 narodil  QUONIAM III , 14tinásobný šampion plemeník a otec koní na stupni T ve skákání. Tento obrovský ryzák se stal otcem vynikajících skokanů jako Kréda, Grantś , Calvados a také plemeníků - např. Quoniam III - 16 ( Prostota ), Quoniam VIII ( Prostota ), Quentin ( Ozornice ), Quartet ( Orbita ) , Quinten ( Ilatta ) , QUINTET ( Orbita ). Posledně jmenovaný se v roce 2002 stal nejlepším českým koněm v GP CSIO Poděbrady. Jeho syn QUINTAR ( Stella ) v roce 2013 zvítězil ve všech kvalifikacích i Finále MŠMK pro 4leté.

     Pythagoras zplodil také výborného hřebce PILIGRIM , ten se proslavil plemeníky PAMIR ( dal GP skokany Espadron a Papyrus ) - děd našeho šampion plemeníka TOPASe - 14 , a zejména PEPEL ( olympijský vítěz a mistr světa v drezuře ) - děd AKTIVa ( 3 násobný vítěz středoevropské ligy světového poháru ).

     Dampfross dal ještě 2 další významné syny. NEUMOND ovlivnil východoněmecký chov přes své vnuky VERS I a VERS II - po Vers I byly k nám dovezené dobré klisny Aspe a Athene . Aspe dala T skokanku GRANTŚ a Athene řadu klisen a plemeníky Arras 2 , Topas 28. Z této rodiny pochází T skokanka AVENA ( Ermitaž ).

     Druhý syn SEMPER IDEM měl velký význam jako zušlechťovatel hannoverských koní přes své syny Senator a Senatus, hvězdou linie je slavný STAKKATO. V čistokrevné plemenitbě se tato linie neuplatnila, u nás působil schopný ale velmi charakterově  problematický Servátor.

 

Linie Perfectionist xx - Ararad - Humboldt - Impuls   ( Karneol, Topas )

     Trakénský ARARAD se narodil v r. 1921 a byl v Královském hřebčíně plemeníkem  mezi lety 24 a 40. V Polsku působil jeho syn PORTIUS , který má pro nás význam zejména jako otec matky QUONIAMa II. V polském hř. Liski se uplatnil i Araradův vnuk Hubertus. Největšího významu dosáhl v Německu působící impozantní vraník HUMBOLDT . V evropském chovu se uplatnili jeho synové Ilmengrund, Thor a Heros. Herosova větev se proslavila vnukem TENOREM a jeho synem GP drezuristou ITAXERXESem.  Nás ovšem nejvíce zajímá Humboldtův nejslavnější syn - IMPULS., hd, nar 1953 v Německu. Dal vynikající syny SCHWALBENFLUG, SCHWALBENFREUND a SCHWALBENZUG. Poslední jmenovaný je otcem u nás působícího šampionplemeníka TOPASe ( synové TOPAS - 23, TOPAS - 14 a TOPAS - 28 , v teplokrevném chovu pak zejména Topas - 8 ) Do USA byli vyvezeni Schwalbenzugovi potomci plemeníci Fabius a Gummi Bear . Synem Impulse byla i vynikající skoková větev KASSIUS a jeho synové Ulexis, Unesco a zejména SUCHARD.  Do Ameriky se Impulsova krev rozšířila přes vnuky INSELKÖNIG a MORGENSTERN.

      V roce 69 až 82 působil v Československu Impulsův syn KARNEOL, vysoce ceněný v Německu .

 

Linie Pilger - Ostrjak - Eol  ( Cherson, Pompei ),

     tato linie  vynikla zejména v Rusku vynikajícím skokanem a plemeníkem  TOPKIJem, u nás působil rezervní olympijský hřebec CHERSON , v Německu se proslavil jeho syn CHEOPS a jeho nadějný syn COME CLOSE.

 

Linie Fetysz ox - Maharadscha  ( Faharadscha )

     Angloarabská trak. linie se proslavila hlavně vynikajícím FLANEURem, jeho syn AROGNO je dědem hřebce roku CAPRIMONDa . Slavným hřebcem roku je i Caprimondův syn HOHENSTEIN, který bohužel uhynul koncem roku 2013.  Arogno se blýskl i olympijským drezuristou a plemeníkem PARTOUTem, momentálně máne k dispozici ins. dávky jeho impozantního syna GOODWOODa. V Dánsku působí velmi úspěšně drezurní plemeník SCHWADRONEUR.

     Maharadschův syn FAHARADSCHA se ujal v českém chovu zejména jako otec matek.

 

Linie Pasteur xx -  Mahagoni - Kostolany- Gribaldi

     Tato linie je nejslavnější přes hřebce roku Německa 2008  GRIBALDI a jeho syna KOSTOLANY , který se stal hřebcem roku o rok později 2009. Kostolany přenášel výrazné geny jak pro drezuru tak pro skoky , držel černou barvu a piaffa v jeho provedení byla učebnicová.... Tento pilíř evropského trakénského chovu je zastoupen u nás přes použité ins. dávky trakénského šampiona Německa ABENDTANZe ( prochován 2 x 3 na Kostolany ). Do PK Trak se tak narodil již hřebec ACHILLES ( Venuše po Topas 23 ) a klisna KIRA ( Kachetia po Chalif 5 ).

     Krev Gribaldiho je rozšířena po celé Evropě, je používána v čisté formě i pro zušlechtění ostatních plemen ( KWPN, Hannover,... ) Specielně hannoverský svaz velmi úspěšně používá jeho syna HOFRATa. Největší slávou je pak " drezurní hřebec století " TOTILAS, reprezentující KWPN , nejdražší plemeník na světě ve stáji P. Schockemöhleho.

     MAHAGONI se nachází v českém chovu jako otec matky SARGONIho, úspěšného všestranného plemeníka.

 

MVDr. Vít Holý

 

Faharadscha
Faharadscha

 

Karneol
Karneol

 

Quoniam
Quoniam

 

Quoniam II
Quoniam II

 

Quoniam III
Quoniam III

 

Topas
Topas

 

Quintet
Quintet

 

Quintar
Quintar
Rubrika: