slideshow 1

Jste zde

Výroční členská schůze Svazu chovatelů Českého trakéna

termín :    4. dubna 2014 v 11.00 hod v ERC Mnětice

         - zpráva o činnosti za uplynulé období
         - pokladní a revizní zpráva
         - plán činnosti na rok 2014
         - návrh rozpočtu na r. 2014
         - volby
         - různé, diskuse, čl. příspěvky, mezinárodní spolupráce

 

Rubrika: