slideshow 1

Jste zde

Trakéni na Slovensku

     Svaz chovatelů českého trakéna obdržel čestné pozvání na mezinárodní konferenci o chovu koní do slovenské Nitry. 22. až 24. dubna 2014 se zde uskutečnilo setkání významných hipologů, chovatelských svazů, dostihového závodiště, ministerstva zemědělství, veterinárních lékařů ... na překrásném zámku Mojmírovce. Historický význam a duch barokně klasicistického zámku podtrhovali příjemnou atmosféru setkání v místě konání prvních dostihů v Uhersku před 200 lety.  V roce 1814 uspořádal tyto dostihy podle anglického vzoru majitel panství Jozef Huňady.
    
     MVDr. Vít Holý přednesl referát "Trakénský kůň a jeho význam ve šlechtění evropských sportovních plemen". Do budoucna se tak naskýtá možnost zajímavé spolupráce se slovenskými chovateli.  Poděkování za pozvání patří zejména p. Prof. Ing. M. Halovi, PhD..

MVDr. Vít Holý

Rubrika: