slideshow 1

Jste zde

Mezinárodní seminář – Trakénský kůň v Čechách a ve světě a jeho vliv na ostatní sportovní plemena.

Mezinárodní seminář – Trakénský kůň v Čechách a ve světě a jeho vliv na ostatní sportovní plemena.               

Pardubice 5. - 7. září  2014

     Za účasti 5ti národů proběhl seminář o historickém i současném významu trakénů v Čechách a ve světě. Toto dá se říci jediné čistokrevné sportovní plemeno na světě prošlo historickým vývojem a selekcí nebývalého rozsahu. Založení plemenných knih v roce 1732 inicioval Pruský král Fridrich Vilém I. V oblasti Východního Pruska. Kolem roku 1900 tvořili trakéni 90 % všech koní v armádách celé Evropy. Tvrdá válečná selekce a vysoký podíl plnokrevné krve dal do vínku trakénům nejen vynikající exteriér a pohyb ale také neuvěřitelnou tvrdost a odolnost a všestrannou pracovní schopnost. 9 vítězství ve Velké Pardubické steeplechase a mnoho zlatých olympijských medailí v klasických jezdeckých disciplinách bylo důvodem k využití trakénů k zušlechťování ostatních sportovních plemen v rámci celé Evropy. V současnosti je největší využití v plemeni Hannover a KWPN. Po druhé světové válce byl chov trakéna odděleně koncentrován do Ruska a Německa, německý Trakehner verband vede hlavní plemennou knihu. Postupně vznikaly další dceřiné a spolupracující organizace po celém světě, v Česku byl Svaz chovatelů Českého trakéna založen v roce 1995 a po 2 roky vedl i oficielní PK. Po změně Plemenářského zákona mu licence nebyla prodloužena a tak byla PK TRAK vedena neoficielně až do r. 2012. Na základě řady mezinárodních uznání a předložení všech nezbytných dokumentů bylo tak v květnu 2012 definitivně rozhodnuto o oficielním vedení PK TRAK v České republice. Trakénský kůň patřil v Československu k tomu nejlepšímu v oblasti chovu koní, vliv linií jako Quoniam nebo Topas byl nesmazatelný a velmi pozitivní. Svaz chovatelů Českého trakéna pak v této době zachránil doslova poslední zbytky těchto linií a rodin. V době, kdy se Evropa s úctou vrací k těmto doslova historicky a chovatelsky nejcennějším materiálům, se českým svazům podařilo tuto populaci téměř vymýtit. Linie Quoniam má např. v současnosti jediného čistokrevného zástupce, kterým je mladý 5tiletý hřebec Quintar. Ten velmi dobře obstál proti všem tzv. moderním plemenům, zvítězil v kvalifikacích a finále 4letých na MŠMK, vyhrál i 5tiletou kategorii a v rámci evropského šampionátu v Hannoveru získal 3. místo mezi 6ti a 7miletými v obtížné 2kolové soutěži 130 ( ! ) cm a mezi 5tiletými byl v rámci Evropy dokonce nejlepší. Jeho otec Quintet absolvoval přes 10 sezon parkury do 160 cm a v r. 2002 byl nejlepším českým koněm v rámci GP CSIO Poděbrady. Quintetův otec Quoniam III získal 14 ( ! ) titulů nejlepšího plemeníka ČR a jeho otec Quoniam II byl opravdovou chovatelskou legendou s 29 syny zařazenými do chovu.  Quoniam III dal i vítěze testu hřebců Quentina.   Linie hřebce Topas ( vítěz skoku vysokého na výšce 2 metrů ) dala vítěze testu hřebců Topase 14,  a další výborné plemeníky, zejména Topas 23 a Topas 28.
     Naprostým vrcholem je pak účinkování ruského hřebce AKTIV , vnuka olympijského vítěze Pepela, 2násobného vítěze středoevropské ligy Světového Poháru a 3násobného účastníka Finále světového Poháru ve skákání ( Las Vegas, Lipsko ).
    Ve světovém měřítku musíme vzpomenout „ drezurního hřebce století „ Totilase po trakénském hřebci Gribaldi.
    Trakénští koně mají velmi obtížnou pozici, neboť jako jediní díky povinnosti prokázat čistokrevný původ v řadě případů reprezentují jiné plemenné knihy ( hann. KWPN,... )
    Svaz chovatelů Českého trakéna uspořádal proto Mezinárodní seminář o trakénských koních v rámci renomované výstavy Koně v akci v Pardubicích 5. - 7. září 2014. Cílem akce bylo nejen prohloubit mezinárodní spolupráci  s ostatními evropskými zeměmi ale také seznámit širokou veřejnost s velkým rozsahem a významem tohoto plemene, které je často z neznalosti věci opomíjeno.  Čeští chovatelé předvedli kolekci trakénů  na vysoké úrovni, včetně již výše zmíněného Quintara a zejména Koně roku v drezuře 2008 – plemeníka PLESANTA. K vidění bylo i potomstvo nejlepšího 6tiletého trak skokana Evropy – německého ABENDTANZE. Nový prestižní člen našeho svazu a jeden z nejlepších chovatelů na světě, člen chovatelské rady německého Trakehner verband Dr. Hans Ernst Wezel ( Gestut Schralling ) přivezl do Čech budoucího plemeníka PRÖKELWITZE ( Chokkej ) - polobratra olympijské ho Almox Printse. Vedle německé delegace bylo zastoupeno i Rakousko ( Cornelia Hörtlackner ) a i Rakousko je již v Českém svazu zastoupeno...   Z Polska přednášeli hned 2 prezidenti chovatelského svazu ( Tomasz Siedlanowski a Andrzej Grad ) a významný chovatel Witold Rudnicky.
   V praktické ukázce semináře byly předvedeny nejlepší naše rodiny a linie ( Pythagoras – Quoniam, Pepel – Sapros, Aktiv,  rodiny Kamfora, Vysluga, Orbita a importované klisny s krví legendárního německého Hřebce roku 2002 Hohensteina. Nově byla v dávkách hčebce Abendtanz importována krev vůbec nejlepšího poválečného hřebce Kostolanyho.
   Samotný seminář probíhal již od pátku 5. září až do neděle 7. září v prostorách Dostihového klubu Pardubického závodiště a v Penzionu Blatenský Dvůr ( 4 km od závodiště ). Celou akci řídil ve spolupráci s členkou rady PK MVDr Helenou Holou a sekretářkou Ing Lucií Zavadilovou prezident Svazu MVDr Vít Holý, který rozebral v úvodní přednášce světovou historii a místní vývoj plemene TRAK v Československu a později v Čechách.

    Ostatní přednášející měli tento obsah příspěvků :

    Dr H. E. Wezel ( GER ) - Historie oddělených Ruských a Německých chovů, světové linie drezurní a skokové, spolupráce Německa a ČR, ocenění Svazu chov. Českého trakéna za chovatelskou práci s liniemi a rodinami.

    Cornelia Hörtlackner ( AUT ) - Rakouský chov trakénů, účast v mezinárodní spolupráci, využití ruských trakénů v rakouském chovu, použití zmražených ID k uchování genetického potenciálu, vliv na ostatní teplokrevný chov v Rakousku ( Abrek )

    MVDr Helena Holá ( CZ ) - Způsob testace trakénských koní v ČR, medializace výsledků čistokrevných trakénů a jejich kříženců s ostatními plemeny.

    Ing Lucie Zavadilová ( CZ ) - Způsob , metodika shromažďování objektivních informací ze sportovních soutěží a jejich využití pro chovatelskou praxi. Procento otestovanosti populace trak a ostatních plemen, diskutabilita předkládaných statistik jednotlivých chovatelských svazů

    Zdeněk Vitůj ( CZ ) - Ekonomika chovu koní v historii a dnes. Možné způsoby zefektivnění chovu a podpora chovatelů. Mezinárodní spolupráce a medializace výsledků

    Witold Rudnicky ( POL ) - Organizace chovu trakéna v Polsku, vlivy západních a východních linií a rodin, rozvoj spolupráce se sousedními zeměmi.

    Tomasz Siedlanowski ( POL ) - Historický význam trakéna pro polský chov teplokrevných koní, organizace výkonnostních zkoušek klisen a hřebců, vývoj početních stavů.

    Andrzej Grad ( POL ) - Členská základna a její aktivita v Polském svazu, ekonomika chovu v Polsku, spolupráce s německým trakehner verband a Litevským svazem, organizace mezinárodních setkání a nutnost medialní prezentace a zdůraznění významu trak. Koní, systém vzdělávání.

    Prof Ing Marko Halo ( SLO ) - Využití trakénských hřebců v teplokrevném chovu na Slovensku ( písemný příspěvek ).

    Na závěr celé akce zahraniční účastníci vysoce oceníli přínos Svazu chovatelů Českého trakéna v domácím i mezinárodním měřítku a vysokou kvalitu předvedených koní.

               MVDr Vít Holý

Seminar
Census - Eliška Jandová, foto Ivana Maršálková

 

Seminar
Funkenmariechen - Daniela Křemenová a Verena - Eliška Orctová, foto Jaroslav Muller

 

Seminar
Funkenmariechen - Daniela Křemenová, foto Jaroslav Muller

 

Seminar
Karen - Štěpánka Zavoralová, foto Jaroslav Muller

 

Seminar
Plesant - Barbora Marešová, foto Ivana Maršálková

 

Seminar
Plesant - Barbora Marešová, foto Jaroslav Muller

 

Seminar
Plesant s Barborou Marešovou, foto Tomasz Siedlanowski

 

Seminar
Plesant, foto Jaroslav Muller

 

Seminar
Plesanta předvádí majitel Vojtěch Bodnár, u mikrofonu MVDr. Vít Holý. Foto Tomasz Siedlanowski

v

Seminar
Předvádění rodiny Vysluga, klisna Venuše s hříbětem po Abendtanz, majitel MVDr. Josef Dvořák, foto Tomasz Siedlanowski

 

Seminar
Quintar - MVDr. Vít Holý, foto Tomasz Siedlanowski
Rubrika: