slideshow 1

Jste zde

Trakéni v Čechách a ve světě 2014

     Uplynulý rok přinesl trakénům řadu krásných úspěchů.A začněme hned tím největším :

     Gribaldi (Kostolany – Ibikus) se stal nejlepším drezurním plemeníkem na světě. Hřebec narozený v r. 93 se stal vítězem výběrů v Neumünsteru 95 a byl prodán do Holandska za 300 tisíc DM. V sedle s E. Galem dosáhl až na vítězství v GP. Souběžně zahájil i famozní karieru plemeníka. Po celém světě je v chovu přes 60 jeho synů v čele s 3násobným mistrem světa, vítězem světového poháru a 2násobným mistrem Evropy Totilasem. Na příkladě Gribaldiho je patrný obrovský vliv trakénů na ostatní plemena. Kromě vynikajících synů v chovu jako např trak. Easy Game (otec Millennia), Hofrat , Distelzar (hřebec roku 13), Rheinklang, Grimani, All Inclusive, Hoftänzer, Kobra von C, Syriano, Imhotep (vítěz körungu 10), Herakles (reservní vítěz körungu 11), Griffin,....kteří často sami dále připouští v jiných plem. knihách, dal Gribaldi velké množství plemeníků zejména pro KWPN, hannover, oldenburg... Vedle již zmíněného legendárního Totilase (E. Gal) to v rámci KWPN byli např GP plemeníci Painted Black I a II, Wodan, Bilano, Thriller, Ulando, Puccini, Anaxos, Pasternak, Robin, Vivaldi, Game Boy, Grey Flanell, … a u nás krátce působící Escort. V oldenburgu to jsou Gandhi a Grimaldi, ve westf. Genesis, v Dánsku Schianto a Zardin Firfod, v Austrálii Grisham, na Novém Zélandu mezinár. militarista Trafalgar, ve Francii např Karamel de Lauture...   A to musíme ještě vzpomenout GP koně světového formátu jako Girasol, Peter Pan, Sister de Jeu, Uniek, Kingsley Siro, Ronaldo II.,Rudi's Memory...  je to opravdu neuvěřitelný výčet úspěchů černého impozantního hřebce Gribaldiho, který bohužel uhynul jen pár dní po vyhlášení preferovaným hřebcem KWPN, jen 16 roků mlád.

Trakeni 2014 Trakeni 2014
Gribaldi - Edward Gal, www.blup.se Totilas - Edward Gal, www.equine-world.co.uk
Trakeni 2014 Trakeni 2014
Totilas - Edward Gal, Windsor 2009, www.topiberian.com Hofrat po Gribaldi, www.horsesinternational.com

     Jeho otec, slavný legendární KOSTOLANY byl vítězem körungu 87, dosáhl úrovně GP, stal se Hřebcem roku 09 a předával univerzální vlohy pro skok i drezuru. Z jeho synů v chovu vzpomeňme alespoň hřebce jako Silvermoon, Showmaster, Tolstoi, Elfado,... Z linie Kostolany pochází i matka Stella našeho vítěze šampionátu QUINTARA a dokonce 2x je na Kostolanyho prochován německý T skokan a šampion ABENDTANZ, po kterém se u nás narodila již 4 hříbata...

Trakeni 2014
Kostolany

     Gribaldiho matka Gondola II po Ibikus dala přes 10 potomků úspěšných ve sportu včetně šampionky 3letých klisen Georginy III a GP plemeníka Goldina (Patricius).

     Další hvězdou uplynulé sezony byl bezpochyby vnuk Gribaldiho Millennium (Easy Game – Ravel) nar. 08, majitel hřebčín Moritzburg a Sprehe. Krásný velký vraník s vynikající mechanikou pohybu byl 2. rezervním vítězem na körungu v Neumünsteru 10 a svého kupce našel za 320 tisíc euro.  Jeho jezdkymí je K. Sprehe a patří v současnosti k velkým nadějím německé drezury. Raketový start má ovšem i jako plemeník. Na výběrech v Neumünsteru se sešlo 5 jeho synů, všichni velmi atraktivní, navíc s dobrými skokovými předpoklady. Výběr obdrželi 3 jeho synové, IVANHOE, OCTAVIAN a zejména vítěz lońského körungu SIR SANSIBAR , krásný černý hnědák s talentem pro skok i drezuru. Jeho kupcem se za 300 tisíc euro stal rakouský hřebčín Unter der Birken. Tím však Millenniovy úspěchy teprve začínaly. Doslova šokem bylo vítězství jeho syna na oldenburgském výběru ve Vechtě. MORRICONE byl poté zakoupen pro Gestüt Bonhomme za rekordních 755 tisíc euro!! Ve westfálsku pak obdržel premii Millenniuv syn MASTER JACK. V současnosti patří Millennium k nejpopulárnějším mladým hřebcům Evropy s výběrem pro trak., Hann., Oldenburg, westf., rheinland, Süddeutschen, všechny svazy Neuen Bundesländer....

Trakeni 2014 Trakeni 2014
Millennium Sir Sansibar, www.sportfotos-lafrentz.de
Trakeni 2014
Morricone, www.gestuet-bonhomme.de

Video Millennium zde:
https://www.youtube.com/watch?v=j2rLvSXMSbg

     Na drezurním nebi zářili i další trakenští hřebci jako rezervní olympijský Axis (Sixtus – Angard), - Terhi Stegars – FIN,  Cote d'Azur (Cadeau – Patricius xx) - Helen Langehanenberg – mnohonásobná vítězka GP, Finkenstein (Latimer – Kennedy) - Rikke Svane – Luxembourgh, vítěz GP, Imperio (Connery – Balfour xx) - H. Schmidt.

Trakeni 2014 Trakeni 2014
Cote d´Azur - Helen Langehanenberg Finckenstein - Rikke Svane, www.finckenstein.dk

Video Axis zde:
https://www.youtube.com/watch?v=eD1rF3dlJUI
https://www.youtube.com/watch?v=6jF7f8Qb39Y

Video Imperio zde:
https://www.youtube.com/watch?v=SwJnof37iY8
https://www.youtube.com/watch?v=YXK2Z6D2c3I

     V Čechách je stále aktivní drezurní Kůň Roku Plesant (Sapros – Chokkej), elegantní a velmi charakterní vraník s dvojitým talentem (skok i drezura), tak jako dříve je i letos tento hřebec k dispozici v JK Makotřasy. -   Nová velká naděje je letos 3letý Prökelwitz (Chokkej – Apogej) , krásný velký hnědák s vlohami pro skok i drezuru. Ten byl zakoupen Hřebčínem Amona od světového chovatele Dr. Wezela z Gestüt Schralling. Tento renomovaný německý chovatel je od r. 2014 i členem Svazu chovatelů Českého trakéna a některé své klisny připustil v rámci naší PK našimi hřebci (Topas, Aktiv).

V sezoně 2015 bude v Hřebčíně Amona působit i vítěz šampionátů 4 a 5tiletých skokanů Quintar (Quintet – Saint Tropez). Ten se navíc v r. 2014 stal nejlepším 5tiletým skokanem na celoevropském turnieru v Hannoveru (B. Tomanová). I on je navíc univerzálním talentem.

Trakeni 2014 Trakeni 2014
Plesant - Barbora Marešová při přehlídce v Pardubicích, září 2014, foto Ivana Maršálková Prokelwitz, foto Ivana Maršálková
Trakeni 2014
Quintar - MVDr. Vít Holý, foto Zenon Kisza

Video Quintar zde:
https://www.youtube.com/watch?v=hz_V3ySLImE

     Ve skokových soutěžích vyniká v současnosti plemenný hřebec ruského původu Der Dürer (Waita-ki – Trafaret), jeho jezdcem je olympijský vítěz Michael Jung (GER), tento vynikající jezdec před-vádí své koně na špičkové úrovni ve skákání, military i drezuře. Der Dürer je mnohonásobným vítězem a umístěným v soutěžích až 150 cm, vyniká rychlostí, obratností a technikou skoku.  Jeho otec Waitaki byl rovněž výborným GP skokanem v sedle s H. Hetzelem.

     Dalším vynikajícím T skokanem po Waitaki je klisna Abahatschi (Waitaki – Atreus), mnohonásobná vítězka skoku stupně T.

     Zvítězit v těžkých soutěžích dokáže i Hirtentanz (Axis – Kostolany), zakoupený z Německa do USA ale ponechaný v Německu pro sport i chov. Hirtentanz je prvním trakénským hřebcem licento-vaným do holštýnské PK a i on již dal mladé hřebce do ostatních německých plemenných knih. Do Čech byly dovezeny ID jeho syna ABENDTANZE , který se stal skokovým šampionem jako 6tiletý na Bundesturnier Hannover 2013 a v 7mi letech již šel svůj první T parkur. Ze zmražených dávek máme po něm již 4 hříbata.

Trakeni 2014 Trakeni 2014
Der Durer - Michael Jung Hirtentanz
Trakeni 2014
Abendtanz

Video Hirtentanz:
https://www.youtube.com/watch?v=dMTv48pgv7s
https://www.youtube.com/watch?v=pp14EWGISDI

Video Abendtanz:
https://www.youtube.com/watch?v=8XEx8BkXDJs

     Do těžkých soutěží již zasáhli i Volfram (Telets) a Solideo Glorija (Gluosnis xx).

     Z militaristů musíme vzpomenout hlavně Seacookie TSF (Helikon xx – Onasis). S jezdci I. Klimke a W. Fox Pitt byl 6tiletým bundesšampionem v military, dále zvítězil v CCI *** Marbach, umístil se na CHIO Aachen, CCI**** Lexington, Burghley, Kentucky. Zvítězil na CCI *** Blenheim.   V roce 2013 se za své výsledky stal trakénským Koněm Roku .

     Dalším mnohonásobnou umístěnou v soutěžích CCI****je Karaskada TSF (Heraldik xx – Anduc) - K. Steffen Meier. Několikanásobným vítězem soutěží CCI*** je pak Tabasco TSF (Heraldik xx – Heling) - Ingrid Klimke. Poslední 2 jmenovaní jsou potomky nejlepšího military plemeníka na světě Heraldika, který v sedle s MVDr. Naštickým úspěšně sportoval až do stupně T a byl ze slovenska prodán do Německa (Gestut Birkhof). Jeho potomstvo dosáhlo nejvyšší výkonnosti v military, skákání a drezuře.

Trakeni 2014 Trakeni 2014
Karascada M TSF - K. Steffen Meier, www.horsejunkiesunited.com Tabasco TSF - Ingrid Klimke, www.toffiimages.de
Trakeni 2014
Seacookie TSF - W. Fox Pitt, www.lazy.photography

Video Seacookie TSF:
http://videos.globalwatchpro.com/?p=1760

     V Čechách se trakénům v loňské sezoně rovněž dařilo. Kromě již výše zmíněného plemeníka Quintara a jeho pravé sestry Simony, kteří reprezentovali ve skokových soutěžích, vzpomeneme drezurní koně Lissandro, Funkenmariechen, Landsberger a Zifan. Lissandro (Münchhausen) zvítězil s jezdkyní Sofií Brodovou na MČR mladých jezdců 2014, Zifan (Sargoni) se umísťoval s Petrou Balnarovou v soutěžích T, této úrovně dosáhla i Funkenmariechen (Hohenstein) s D. Křemenovou a v mladých koních si velmi úspěšně vedl Landsberger (Kasimir) se Z. Střebákovou. Z linie trakénského Topase je pak drezurní šampion Trevis Jospo (Topas 8) s F. Sigismondim.

Trakeni 2014 Trakeni 2014
Simona - Štěpánka Zavoralová, foto J. Gebauer Funkenmariechen - Daniela Křemenová a Verena - Eliška Orctová, přehlídka v Pardubicích září 14, foto Jaroslav Muller

     Ve světě už trakénští aristokraté svého ocenění dávno dosáhli, teď je jen na nás, abychom jim jejich místo vrátili i u nás v Čechách.

MVDr. Vít Holý
vit.holy@email.cz

Rubrika: