slideshow 1

Jste zde

Trakéni ve světových výběrech

   Mnohokrát diskutovaná potřeba plnokrevné a trakénské krve v chovu sportovních koní se i letos odrazila v licentování trakénských hřebců ve světových svazech. Po využití vynikajících plemeníků jako Gribaldi, Hohenstein, Hofrat, Hirtentanz... přichází další vlna, zejména hřebce Millennium, který má za 2 sezony zařazeno již na 20 ( ! ) synů. Potomci trakénských hřebců byli vydraženi v aukcích za rekorní ceny, až 800 tisíc euro …

   Oldenburský svaz letos licentoval hned 4 trakény,3 syny Millennia ( HELIUM , SIR SAMOA a jeden z matky Fürst Heinrich ) a pak vítěze trakénského körungu 2015 – PERPIGNON NOIR ( Schwarzgold ).

   V Hannoveru získali výběr 2 Millenniové ( z matek po Farewell III a Laurentio ).
Westfálsko bude příští rok využívat hřebce po Millennium z matky po Don Primero a Mecklenburg vybral Millennia z matky po Fidermark.

   Svaz německého sportovního koně licentovalo hřebce MONTES, který je vynikající v exterieru, pohybu i ve skoku a jeho původ je opět – Millennium – Hofrat. Kromě toho byli zařazeni další 3 hřebci s trakénskou krví – Schwarzgold, Hohenstein a Bellini Go ).

   V Marbachu kromě toho proběhl Süddeutsche springchampionat – skok ve volnosti 3 a 4 letých, ve kterém suverénně zvítězil se známkami 9, 9 za techniku a schopnosti trakénský LICHTERTANZ ( Hirtentanz – Frescobaldi xx ) - polobratr u nás využitého šampiona a T skokana ABENDTANZE.
A porazil koně hvězdných původů jako Capitol, Carthago, Argentinus, Cento, Baloubet d.R., Chalan,...

   Naštěstí snad i u nás již pominula doba podceňování tohoto historicky nejvýznamnějšího sportovního plemene, o jehož významu nepochybuje žádný ze vzdělaných a zkušených světových hipologů....

   Pro sezonu 2016 zajistil Svaz chovatelů Českého trakéna již 7 plemeníků vysoké kvality, 4 z nich budou k dispozici i pro zájemce z ČT nebo CS ( Symont, Plesant, Quintar, Prökelwitz ). Arizonas, Skandau a Schralling budou působit v rámci PK TRAK. Kdispozici je i mražené sperma dalších velmi kvalitních hřebců ( informace na vit.holy@email.cz ). Rozšiřuje se i připouštění našimi hřebci v sousedních státech, zejména Německo a Rakousko....

 

   MVDr. Vít Holý

 

Abendtanz Almox
Abendtanz Almox Prints

 

Axis Biotop
Axis Biotop

 

Davidas Gribaldi
Davidas Gribaldi

 

Heuberger Hohenstein
Heuberger Hohenstein

 

Hirtentanz Hirtentanz
Hirtentanz Hirtentanz

 

Chokkej Imperio
Chokkej Imperio

 

Milennium
Millennium

 

Millennium Millennium
Millennium Millennium

 

Quoniam III Totilas
Quoniam III Totilas
Rubrika: