slideshow 1

Jste zde

Český trakén úspěšný v Evropě.

   Začátek roku 2016 zavedl zástupce našeho svazu na inspekční cestu do Německa a Rakouska. Komise ve složení MVDr. V. Holý, MVDr. H. Holá a Zd. Vitůj navštívila hřebčíny Schralling a Treiber. Po loňských úspěšných zápisech německých klisen do PK TRAK v Čechách tak pokračuje velký příliv zahraničních klisen. Ve Schrallingu předvedl k zápisu Dr Wezel hned 4 klisny vynikajících původů ( Königspark, Ignam, Topas, Inster Graditz... a v Trakehner Gestüt Treiber ( Conny Hörtlackner ) jsme zapsali 4 elitní klisny , 3 z rodiny Schlodien II a jednu s krví olympijského Perona.

   Po zápisech proběhla delší odborná debata o mezinárodní spolupráci a jejím výsledkem byl i požadavek na využití v Čechách licentovaného hřebce Schrallinga ( Banderas - Connery ). Hřebčín Amona tak pronajme na sezonu 2016 tohoto hřebce pro působení v Německu a Rakousku. Zápis zahraničních klisen do českých plemenných knih a využití našich plemeníků v cizině je zcela ojedinělým jevem v české hipologii a tohoto ocenění si Svaz chovatelů Českého trakéna vysoce považuje. Všechna hříbata narozená v cizině z této spolupráce budou registrována opět do české PK TRAK ! V jednání je zápis zhruba dalších 10 ti klisen....

 

   MVDr. Vít Holý

 

Schralling
Schralling ( Banderas - Connery ) plemeník Hř Amona
Rubrika: