slideshow 1

Jste zde

Nové předpovědi plemenných hodnot (skokový index za rok 2015)

   Výpočtem plemenných hodnot skokových koní v ČR se zabývá Ing. Alexandra Novotná z VÚŽV Uhříněves. Zde nám předkládá aktuálně vypočtené plemenné hodnoty za rok 2015:

      - 1. vsichni_RPH  : SKOKOVÝ INDEX pro všechny koně, kteří startovali od r.1990 a jejich předky z rodokmenu.
      - 2. plemenici     : žebříček nejlepších plemeníků podle SKOKOVÉHO INDEXU se spolehlivostí vyšší než 30 % a rokem narození plemeníků od 1990.
      - 3. trend__2015 : genetický trend skokových vlastností za posledních 17 let.

   SKOKOVÝ INDEX je standardizován k průměru 100 se směrodatnou odchylkou 20 bodů, tzn. že, koně, kteří mají hodnotu kolem 100 bodů jsou průměrní, pod 100 bodů (80 a méně) podprůměrní a nad 100 bodů (120 a více) nadprůměrní.

   U SKOKOVÉHO INDEXU je rovněž důležitá i jeho spolehlivost, která je u každého žebříčku uvedena v %. Spolehlivost může nabývat hodnot od 0 do 100 %, a logicky čím vyšší spolehlivost RPH, tím lépe. Samozřejmě ale záleží na množství informací vstupujících do výpočtu o daném koni, tzn. že starší plemeník, který má už mnoho potomků bude mít vyšší spolehlivost RPH než mladý hřebec, který startuje 1.rokem má mladé potomstvo nebo ještě žádné nemá. S postupem času, nabíhajícími informacemi potomcích a o dalších příbuzných jedincích a dalších soutěžích se i mladému hřebci bude zvyšovat spolehlivost SKOK.INDEXU.

Ing. Alexandra Novotná
VÚŽV Uhříněves

Rubrika: