slideshow 1

Jste zde

Plemenná hodnota u sportovních koní

 Projektem výpočtu plemenné hodnoty u sportovních koní se zabývá ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi Ing. Alexandra Novotná. Předkládáme Vám výsledek její analýzy populace sportovních koní v ČR za rok 2017.

 SKOKOVÝ INDEX je standardizován k průměru 100 se směrodatnou odchylkou 20 bodů, tzn. že, koně, kteří mají hodnotu kolem 100 bodů jsou průměrní, pod 100 bodů (80 a méně) podprůměrní a nad 100 bodů (120 a více) nadprůměrní. 

 U SKOKOVÉHO INDEXU je rovněž důležitá i jeho spolehlivost, která je u každého žebříčku uvedena v %. Spolehlivost může nabývat hodnot od 0 do 100 %, a logicky čím vyšší spolehlivost RPH, tím lépe. Samozřejmě ale záleží na množství informací vstupujících do výpočtu o daném koni, tzn. že starší plemeník, který má už mnoho potomků bude mít vyšší spolehlivost RPH než mladý hřebec, který startuje 1.rokem, má mladé potomstvo nebo ještě žádné nemá. S postupem času, nabíhajícími informacemi potomcích a o dalších příbuzných jedincích a dalších soutěžích se i mladému hřebci bude zvyšovat spolehlivost SKOK. INDEXU.

 Tabulka plemenici - žebříček nejlepších plemeníků podle SKOKOVÉHO INDEXU se spolehlivostí vyšší než 30 %, rokem narození plemeníků od 1993 a s minimálním počtem potomků=5.

 Tabulka Trend__2017 - genetický trend skokových vlastností koní za posledních 18 let.

 Ing. Alexandra Novotná

 

Rubrika: