slideshow 1

Jste zde

Skokové indexy trakénských koní za rok 2018

Skokové indexy trakénských koní za rok 2018 – Ing. Alexandra Novotná, Ph.D., VÚŽV Uhříněves

 SKOKOVÝ INDEX je standardizován k průměru 100 se směrodatnou odchylkou 20 bodů, tzn. že, koně, kteří mají hodnotu kolem 100 bodů jsou průměrní, pod 100 bodů (80 a méně) podprůměrní a nad 100 bodů (120 a více) nadprůměrní.

 

    – 1.  SKOKOVÝ INDEX pro všechny koně plemene trak.kůň a koní zapsaných v PK TRAK, kteří startovali od r.1990 a jejich předky z rodokmenu.

    – 2.  Genetický trend skokových vlastností koní za posledních 18 let.

    – 3.  Graf populace TRAK -   Graf s rozložením četností skokového indexu pro plemeno trak.kůň a koní zapsaných v PK TRAK. Křivka znázorňuje normální rozložení četností v populaci (obecně). Graf nemá zcela standardní rozložení četností, což je dáno nejspíš menším počtem hodnocených koní (114 jedinců). Dále je z grafu vidět, že že průměr skokového indexu pro trak.koně je kolem 107 bodů, což je nad průměrem populace teplokrevných koní v ČR.

    – 4.  Vysvětlující text k žebříčku plemeníků

    – 5.  Žebříček nejlepších plemeníků všech PK podle SKOKOVÉHO INDEXU se spolehlivostí vyšší než 30 %, rokem narození plemeníků od 1993 a s minimálním počtem potomků = 5. 

 U SKOKOVÉHO INDEXU je rovněž důležitá i jeho spolehlivost, která je u každého žebříčku uvedena v %. Spolehlivost může nabývat hodnot od 0 do 100 %, a logicky čím vyšší spolehlivost RPH, tím lépe. Samozřejmě ale záleží na množství informací vstupujících do výpočtu o daném koni, tzn. že starší plemeník, který má už mnoho potomků bude mít vyšší spolehlivost RPH než mladý hřebec, který startuje 1.rokem, má mladé potomstvo nebo ještě žádné nemá. S postupem času, nabíhajícími informacemi potomcích a o dalších příbuzných jedincích a dalších soutěžích se i mladému hřebci bude zvyšovat spolehlivost SKOK.INDEXU.

Ing. Alexandra Novotná, Ph.D., VÚŽV Uhříněves

Rubrika: