slideshow 1

Jste zde

Zhodnocení šlechtitelského programu - TRAKÉNSKÝ kůň , Svaz chovatelů českého trakéna

1. Cíl plemene
      
Trakénský kůň má nezastupitelnou úlohu ve světovém chovu sportovních koní. Svým orientálním původem v sobě kumuluje nejlepší vlastnosti plemen anglický a arabský plnokrevník a achal teke. Světová plemenná kniha je vedena od vzniku Pruských královských hřebčínů v roce 1732 ( Fridrich Vilém I. ) Jako válečný kůň prošel trakén tou nejpřísnější výcvikovou i zdravotní selekcí, kolem r. 1900 tvořili trakéni 90 % všech hipických oddílů celé Evropy. Tvrdá válečná selekce byla doplňována výrazným využitím těchto koní ve sportovním a dostihovém ježdění. 9x zvítězili ve Velké Pardubické steeplechase a jsou držiteli mnoha olympijských medailí ve všech sportovních odvětví ( skok, drezura, military ).
       Vedle čistokrevné plemenitby je trakén využíván zejména k trvalému zušlech´tování ostatních sportovních plemen ( hann, KWPN, ... ) Takto vznikly legendy světového chovu jakými byli např. Argentinus, Stakkato, Grannus, Milton, Ideal, Bonfire, Hochadel, His Highness a především famozní hřebec století Totilas. Jeho otec trak. Gribaldi je v současnosti 2. nejlepším drez. plemeníkem na světě.
       Československo mělo v poválečném období s působením trakénů výborné výsledky, kromě kořistních poválečných trakénů byl uskutečněn velký dovoz z ruského hřebčína S M Kirova, zde začíná historie nejlepší linie Quoniam, dále byli dovezeni i němečtí trakéni, zejména Karneol, Faharadscha a Topas. I Topas zde založil linii. Svaz chovatelů českého trakéna byl založen v roce 1995 a zachránil zbytky trakénského stáda po revoluci. Bez jakékoliv státní pomoci byla plemenná kniha vedena až do roku 2012, kdy byla konečně po zásluze uznána a legislativně zaregistrována. V té době již probíhala 20ti letá spolupráce se světovým Trakehner verband a naši trakéni získali řadu uznání v zahraničí. Na domácí scéně získali od r. 1990 trakénští plemeníci 18  ( ! ) titulů šampionů plemeníků ( Quoniam III, Topas ) a další se umisťovali a umisťují na předních místech ( Topas 23, Topas 14, Quentin, Sargoni, Faharadscha , Quintar ... ) V současnosti je k použití 17 plemeníků , z toho 2 živí a 15 v ID , 90 % z nich na stupni T... ( viz příloha ). Hlavním programem je využití jednoho z nejlepších trakénů na světě za poslední desetiletí, kterým byl fenomenální AKTIV, vnuk olympijského Pepela... Ten 2x zvítězil ve Středoevropské lize světového poháru a 3x se zůčastnil Finále Světového Poháru ( Lipsko, Las  Vegas ). Svaz chovatelů českého trakéna je jediným m,ajitelem ID a ve spolupráci se světovým Trak. verband, Polskem, Litvou, Dánskem... je organizátorem akce " Aktiv napříč Evropou ". Mladý plemeník QUINTAR ( Quintet ) je aktuelním vítězem všech kvalifikací a finále MŠMK 2013 ve skoku. Jeho otec Quintet absolvoval 10 let mezinárodní soutěže T a v r. 2002 byl nejúspěšnějším českým skokanem v GP CSIO Poděbrady.
       Jsou vybrány a trvale udržovány trakénské rodiny v čele s rodinou Orbita, ( Fatmé ), která dala po celém světě přes 70 plemenných hřebců ( např. olympijský Almox Prints ), dále rodiny jako Vysluga, Athene, Prostota, Rupija, Ozornica ,...
       Linie i rodiny jsou využívány trvale k zušlechťování čt a cs. Klisna Víra ( Cherson ) - fam. Vysluga je např matkou vynikající T skokanky Vigory a také vítěze velkých cen Mr Voxe.

       CÍLEM programu je tudíž :
               - trvalé udržení prověřených trak linií ( Quoniam, Topas , Aktiv, .... )
               - import nových moderních a ve světě ověřených linií  ( Abendtanz , Eol, Hohenstein, Kostolany, olympic Partout ... )
               - udržení prověřených rodin ( viz výše )
               - cílené zušlechťování ostatních domácích plemen ( cs, čt.. )
               - použití moderních metod plemenitby, zejména inseminace zmraženým spermatem
               - provádět pravidelnou testaci formou zkoušek a dále v jednotlivých sportovních disciplinách a srovnávat výkonnost s ostatními plemeny

       První potomstvo se narodilo po aktualním trak. šampionovi Německa 6tiletých skokanů ABENDTANZOVI , který je 2 x 3 prochován na absolutní svět, špičku hřebce Kostolany, je synem T skokana Hirtentanze ( historicky 1. trakén licentovaný holštýnským svazem ) , děd Axis je v A drez. kádru Německa a jeho otec Sixtus je hřebec roku a G. Böckmannem vyhrál na 50 Velkých cen...
       Základní zkoušky skládají mladí trakéni v rámci spolupráce se svazem CS při společných akcích. V současnosti je pro zušlechtění použit v chovu CS mladý hřebec Quintar ( Quintet ), vítěz MŠMK 2013. V jednání je pronájem mladého hřebce po legendárním ruském šampionovi CHOKKEJ z Gestut Schralling. V drezurní testaci je další Quintetův syn Prim. V chovu čt působí drez. GP hřebec PLESANT ( Sapros ).

2.  Početní stavy
       V roce 1990 bylo evidováno na 40 klisen a 5 plemeníků, v současnosti máme zapsáno 75 čistokrevných klisen a 2 živé plemeníky ( viz příloha ) V ID je 15 hřebců,  90 % otestováno na stupni T.
              1099 PLESANT ( Sapros ) působí i v chovu ČT,
              1937 QUINTAR působí i v chovu CS.
       Pro vyhodnocování se používají nejen výsledky v rámci ČR ale vzhledem ke specifičnosti plemene se používají indexy a výsledky z ostatních světových svazů. probíhá úzká spolupráce s Německem, Litvou, Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Ruskem...

       PK TRAK je úředně vedena od května 2012.   V roce 2013 se narodila první 3 trak hříbata, většina ostatních klisen je sportovně testována a používána pro zušlechtění plemen CS a ČT. V roce 2014 plánujeme v čistokrevné plemenitbě využití kolem 15ti klisen , ostatní intenzivně využívat v zušlechťování cs a čt.

3.   AP
       Akcelerační je celý program.

4.   Výstavnictví a propagace, mezinárodní spolupráce.
              - pravidelné návštěvy Trakehner verband , hengstkorung Neumunster. Kontakty se světovými chovy Gestut Tasdorf prezidentky TV P. Wilm, Klosterhof Medingen , Friedland Stud, Gestut Schralling, Ksiezno, Starogard Gdanski , Litva , Rakousko....
              - 1. kolekce trakénů v rámci " Koně v akci "  Pardubice 2013
              - členství v mezinárodních výběrových komisích ( MVDr. Vít Holý )
              - pozvání k mezinárodní spolupráci na Slovensku - přednáška TRAKÉN v historii chovu v Čechách a na Slovensku ( MVDr Holý - Nitra 14 )
              - Koně v akci 2014 - kolekce Trakéni , mezinárodní sympozium
              - internetové stránky      www.ceskytraken.cz

5.    Zhodnocení
       Vzhledem k malým počtům a specifičnosti plemene ( celosvětově mezinárodní čistokrevná plemenitba ) je důležitá nejen vlastní statistická databáze, ale využívá se celosvětových podkladů. Výsledky čistokrevných jedinců doplňujeme i o orientační výsledky kříženců. Význam trakénů výrazně přesahuje jejich význam v čistokrevné formě právě v této oblasti ( zušlechťování ostatních plemen ).
       Za základ činnosti chovatelských svazů považujeme v prvé řadě schopnost prokázání práce s liniemi a rodinami.  Trakénský svaz dlouhodobě prokazuje udržení nejlepších linií ( Quoniam , Topas ... ) a vynikajících rodin ( Orbita, Vysluga, Athene, Prostota, Rupija .... ).
       Využití plemeníci mají vysokou otestovanost - 90 %   T a TT.
       Podařilo se do českého chovu zabudovat nejlepší světovou linii hřebce Kostolany a aktuelně nejlepšího trak skokana 6tiletých Německa Abendtanze.
       Svaz chovatelů českého trakéna je oficielně veden jako spolupracující organizace se světovým Trakehner verband vedle takových zemí jako Rakousko, Holandsko, Belgie, Finsko,  Austrálie , Lotyšsko....
       Máme zastoupení v mezinárodních komisích pro výběr trakénů.
       Publikační činnost probíhá v mezinárodním měřítku.
       Cílem je roční připuštění 20 - 25 klisen v rámci čistokrevné plemenitby.

Přílohy:
                  Seznam plemeníků 2014
                  Spolupracující organizace - Trakehner Weltweit
                  Trakénské linie v českém chovu
                  Trakénský kůň
                  Seznam klisen PK TRAK
                  Koně v akci 2013

Rubrika: