slideshow 1

Jste zde

Aktuality

Ročenka 2018

Český trakén – Co přinesl rok 2018?

Plemenná hodnota u sportovních koní

 Projektem výpočtu plemenné hodnoty u sportovních koní se zabývá ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi Ing. Alexandra Novotná. Předkládáme Vám výsledek její analýzy populace sportovních koní v ČR za rok 2017.

 SKOKOVÝ INDEX je standardizován k průměru 100 se směrodatnou odchylkou 20 bodů, tzn. že, koně, kteří mají hodnotu kolem 100 bodů jsou průměrní, pod 100 bodů (80 a méně) podprůměrní a nad 100 bodů (120 a více) nadprůměrní. 

Seznam hřebců v plemenitbě PK TRAK 2018

Ročenka 2017

Valná hromada Svazu chovatelů českého trakéna

Valná hromada Svazu chovatelů českého trakéna se koná v pátek 5. května 2017 v 11.00 hod v Mněticích .

   - Pozvánka.

Výstava trakénů v Ostravě 15.10.2016

     Areál Jezdeckého klubu Baník Ostrava se stal dějištěm mezinárodní přehlídky trakénů v polovině října... Chovatelé a majitelé zde předvedli na 30 koní, z toho 5 plemenných hřebců. S velkým zájmem se sjeli  přátelé trakénů nejen ze všech koutů Česka ale i z Polska, Rakouska a Německa. Vyslancem samotného světového Trakehner verband byla Sigrun Wiecha , známá chovatelka a fotografka, nechyběl ani náš dlouholetý spolupracovník a vynikající německý chovatel Dr. H. E.

3. Přehlídka trakénských koní - 15. října 2016 - areál JK Baník Ostrava Stará Bělá

   Po 2 zdařilých ročnících , které jsme uspořádali vždy na podzim v Pardubicích v rámci výstavy " Koně v akci " , přicházíme se samostatnou akcí ve spolupráci s renomovaným oddílem JK Baník Ostrava. Rekonstruovaná restaurace a veliká moderní hala jsou idealním zázemím pro akci tohoto typu.

Seminární práce „Trakénský kůň“ Kláry Maršálkové

Seminární práce „Trakénský kůň“ Kláry Maršálkové zde v PDF

Článek o trakénských koních v Opavském deníku

Rozhovor s MVDr. Vítem Holým. Zde v PDF,
nebo odkaz na článek v Opavském deníku: Vít Holý: Trakéni si uznání zaslouží

Stránky