slideshow 1

Jste zde

Aktuality

Světová trakénská krev do českého trakénského chovu!

    Svaz chovatelů Českého Trakéna pokračuje v rozšiřování své genetické základny. 5.- 6. dubna 2016 uskutečnil MVDr. Vít Holý další zahraniční inspekční cestu, tentokrát do 2 významných chovů, Landswitschaft Harald Keitel ( Clingen ) a trakehner Gestüt Rhön Dr. Reinmara Payrhubera a Brigitte Kriegelstein.

Nové předpovědi plemenných hodnot (skokový index za rok 2015)

   Výpočtem plemenných hodnot skokových koní v ČR se zabývá Ing. Alexandra Novotná z VÚŽV Uhříněves. Zde nám předkládá aktuálně vypočtené plemenné hodnoty za rok 2015:

Valná hromada Svazu chovatelů českého trakéna

Valná hromada Svazu chovatelů českého trakéna se koná v pátek 1. 4. 2016 v Mněticích od 15.00 hod.

   - Pozvánka.

Testy trakénských klisen v Polsku - Stadnina Sokolnik 16.1.2016

   Za mrazivého počasí se konal závěr testu mladých trakénských klisen v polském Sokolniku u Gdaňska. Krásný areal majitele Mirka Kulpinského je situován v oblasti původních trakén uprostřed lesů. Celkem 9 klisen se předvedlo ve volném pohybu, skoku ve volnosti a pod sedlem. Vyrovnaná populace měla dobré pohybové vlastnosti a výrazné skokové sklony. 7 klisen bylo po místním pepinierovi EMISovi, litevském synovi velmi úspěšného HELERISE. Tato linie vyprodukovala řadu plemeníků a úspěšných skokanů, militaristů i drezuristů.

Český trakén úspěšný v Evropě.

   Začátek roku 2016 zavedl zástupce našeho svazu na inspekční cestu do Německa a Rakouska. Komise ve složení MVDr. V. Holý, MVDr. H. Holá a Zd. Vitůj navštívila hřebčíny Schralling a Treiber. Po loňských úspěšných zápisech německých klisen do PK TRAK v Čechách tak pokračuje velký příliv zahraničních klisen. Ve Schrallingu předvedl k zápisu Dr Wezel hned 4 klisny vynikajících původů ( Königspark, Ignam, Topas, Inster Graditz... a v Trakehner Gestüt Treiber ( Conny Hörtlackner ) jsme zapsali 4 elitní klisny , 3 z rodiny Schlodien II a jednu s krví olympijského Perona.

Svaz chovatelů českého trakéna na facebooku

Trakéni ve světových výběrech

   Mnohokrát diskutovaná potřeba plnokrevné a trakénské krve v chovu sportovních koní se i letos odrazila v licentování trakénských hřebců ve světových svazech. Po využití vynikajících plemeníků jako Gribaldi, Hohenstein, Hofrat, Hirtentanz... přichází další vlna, zejména hřebce Millennium, který má za 2 sezony zařazeno již na 20 ( ! ) synů. Potomci trakénských hřebců byli vydraženi v aukcích za rekorní ceny, až 800 tisíc euro …

Kůň roku 2015 IMPERIO v olympijském A kádru Německa

   Blízký příbuzný našeho nově zařazeného hřebce SCHRALLINGA byl na základě vynijajících výsledků se svým jezdcem Hubertusem Schmidtem zařazen do olympijského A kádru spolu s dalším skvělým koněm s trakénskou krví - UNEE B ( Gribaldi ) - s Jessicou von Bredow - Werndl.

 

   MVDr. Vít Holý

Trakehner selection – Stud Farm Amona 25.11.2015

   For season 2016 were selected 2 new 2yo stallions from breed Gestüt Schralling ( Dr H. E. Wezel ).

 

2. ročník VÝBĚRU TRAKÉNSKÝCH HŘEBCU v Čechách

   25.listopadu proběhly v Hřebčíně Amona ( Borová – Bolatice ) výběry plemenných hřebců .Komise ve složení MVDr. V. Holý, P. Hudeček, M. Strnadel a Z. Vitůj shlédla hřebce Skandau a Schralling, úvodem akce byl předveden plemeník QUINTAR ( Quintet – Stella po Saint Tropez ) , mnohonásobný vítěz a umístěný skokových soutěží pro mladé koně, včetně vítězství v šampionátu 4 a 5tiletých koní … Všestranný Quintar působí v PK TRAK a PK CS a k dispozici jsou i zmražené ID.

   Oba mladí hřebci pocházejí z chovu Dr H. E. Wezela ( Gestüt Schralling ) a budou výraznou posilou pro český chov.

Stránky